KAKO RADIMO?

Djelujemo

Razvojno
Razvijamo i pomažemo ispričati Vašu priču…

Zajednički
Tako da pomažemo. Dosad smo pomogli u mnogim projektima a možda možemo baš i Vama ?

Dijelimo
Znanje ima smisla jedino kada se dijeli. Zato učimo i predajemo na brojnim sveučilištima, veleučilištima i poslovnim školama.

Ili:
Analiziramo Vaše javnosti i aktivnosti
Stvaramo plan komunikacijskih aktivnosti i povezujemo ga s Vašim drugim aktivnostima
Provodimo ih
Analiziramo uspješnost i predlažemo poboljšanja

A tko su Vaše javnosti?

Klijenti

Najvažnija javnost kojoj se neka tvrtka obraća jesu klijenti i zaposlenici. Bez njihovog zadovoljstva nije moguće ostvariti dugoročni poslovni uspjeh. Osim kroz kvalitetu proizvoda i usluga koje tvrtka osigurava, za dobar odnos s klijentima potreban je i dodatni komunikacijski angažman. On se najčešće sastoji od istraživanja klijenata/kupaca, organizacije stručnih konferencija, prezentacija tvrtke i njezinih proizvoda i usluga u različitim prigodama, produkcije i slanja različitih korporativnih publikacija klijentima, stvaranja sadržajainternet stranica koji pozivaju na interakciju između klijenata i tvrtke i sl.

Zaposleni
Odnos prema zaposlenicima i njihova informiranost o poslovnim ciljevima od izuzetne su važnosti za njihov osjećaj pripadnosti tvrtki i predanost poslu. A upravo je to i preduvjet za uspjeh i dobar ugled tvrtke. Dobro informiran radnik najbolji je glasnogovornik tvrtke, koji prenosi viziju, misiju, ciljeve poslovanja i vrijednosti tvrtke svojoj okolini. Najčešće aktivnosti u kreiranju osjećaja pripadnosti radnika tvrtki su redovito informiranje, kvalitetni sadržaj intranet stranica, različite interne publikacije, i sl.

Mediji
Odnosi s medijima često su presudni za izgradnju uspješnog imidža tvrtke. U tom smislu potrebno je kontinuirano održavati dobre odnose s novinarima koji prate Vaše područje poslovanja, definirati poruke koje želite plasirati medijima. Nužno je proaktivno sudjelovati u odnosima s medijima i stvarati pozitivnu sliku o tvrtki u medijima. To uključuje medijski trening vodećih ljudi koji ih osposobljava za kvalitetno komuniciranje s medijima, te ostale aktivnosti poput organizacije konferencija za novinare, slanja objava za medije, organizacije sadržaja internet stranica koji poziva na interakciju novinara i tvrtke i sl.

Lokalna zajednica, nevladine udruge i interesne skupine ...
Poslovanje tvrtki djelomično ovisi i o njihovom okruženju. U tom smislu vrlo je bitno voditi računa o uspostavljanju i održavanju odnosa s tijelima lokalne zajednice, te ostalim institucijama relevantnima za poslovanje tvrtke. Aktivnosti kojima to moguće postići uključuju organizaciju radionica za širu javnost, "otvorena vrata" i stvaranje pozitivne slike o tvrtki kroz organizaciju stručnih sastanaka i konferencija, prezentacije tvrtke i njezinih proizvoda ili usluga u različitim prigodama i događajima namijenjenim široj javnosti, slanje korporativnih informativnih publikacija na adrese relevantnih institucija, nevladinih udruga i interesnih skupina i sl.

Svima njima treba (is)pričati Vašu priču i tu pomažemo svojim znanjem, idejama, praksom i iskustvom.

- Početak
- Što radimo
- Kako radimo
- Tko smo mi
- Kontakt
Copyright © Boje komunikacije. 2009 Sva prava pridržana.
izrada